Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cố Nam Tây
Nhóm dịch: Lạc Phong Y A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 09/02/2020
Tổng lượt xem: 272K
Thể loại:

Đứng thứ #7 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Chủ biên: C Nại Tư
Biên kịch: Mại Manh Đích Đại Lôi Lôi
Xuất Bản: Duyệt Văn Tập Đoàn Tiêu Tương Thư Viện, Truyện Tranh Bạo Thanh
Biên tập: A Trạch
Trans và Edit: Tịch
Từ chương 49: A3 Manga

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:26 17/11/2021.
Chương
4.1K20
1.7K9
1.7K4
2.9K14
2.3K2
82110
1.1K3
1.8K3
1.1K3
6978
1.2K2
1.6K7
7402
5493
1.3K1
1.3K4
1K3
1.7K5
2K3
2.3K5
1.7K2
9275
1.8K5
4428
8986
6949
9295
1.7K18
1.7K9
1.6K23
4518
1.5K10
5924
1.8K12
2.6K4
1.5K9
1.5K3
2K5
1.8K5
1.8K7
8254
6935
2836
9574
54215
1K10
2988
1428
4744
1.1K7
4705
2459
6083
3135
5244
1.5K7
8748
6395
7156
4706
1.3K2
1.3K4
1.4K4
2178
2085
4666
1.1K3
1.4K10
1.5K5
1.4K6
1.1K4
3928
4384
4895
1.4K3
9377
1.4K7
1.3K11
1K4
2468
7406
1.1K11
9697
1.6K7
1.1K4
1.6K10
1.4K7
67410
1.2K10
1.5K17
1.2K6
1.7K10
1.5K10
1.1K14
1.5K11
1.2K9
1.4K8
1.5K16
1.4K12
1.2K9
1.7K6
1.3K6
1.1K11
72611
6467
1.6K10
1.5K11
1.2K9
1.6K12
1.7K12
1.9K13
1.4K13
1.2K14
1.5K12
1.5K16
33216
59515
1.4K12
1.7K10
1.3K15
1.4K13
1.3K17
1K15
1.8K18
1.4K22
2.1K27
1.6K14
1.8K21
72312
2.2K18
2.3K11
1.3K14
2K13
2.5K27
2.2K26
2.3K32
1.7K35
2.1K21
2K30
1.3K13
1.4K15
2.4K15
2.4K26
2.2K17
2.2K17
2.2K18
2.2K13
2.1K17
1.6K18
2.3K37
2.2K47
2.4K37
2.4K32
2.4K41
2.5K36
2.6K72
2.3K41
2.3K69
2.5K86
2.6K60
2.7K56
2.9K73
2.3K76
2.3K72
2.5K81
2.3K111
2.5K126
2.4K125
1K134
3K106
3.6K99
3.7K109
2.6K111
3.5K82
5.2K91

Truyện liên quan