Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cố Nam Tây
Nhóm dịch: Lạc Phong Y A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 09/02/2020
Tổng lượt xem: 281.5K
Thể loại:

Đứng thứ #7 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Chủ biên: C Nại Tư
Biên kịch: Mại Manh Đích Đại Lôi Lôi
Xuất Bản: Duyệt Văn Tập Đoàn Tiêu Tương Thư Viện, Truyện Tranh Bạo Thanh
Biên tập: A Trạch
Trans và Edit: Tịch
Từ chương 49: A3 Manga

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:26 17/11/2021.
Chương
4.2K20
1.7K9
1.7K4
3K14
2.3K2
84010
1.1K3
1.8K3
1.1K3
7058
1.2K2
1.6K7
7522
5543
1.3K1
1.3K4
1K3
1.7K5
2K3
2.3K5
1.8K2
9395
1.9K5
4508
9206
7089
9525
1.7K18
1.8K10
1.6K24
4658
1.5K10
6054
1.9K12
2.7K4
1.6K9
1.5K3
2.1K5
1.8K5
1.8K7
8494
7145
2928
9864
55915
1K10
3098
1488
4915
1.2K7
4875
25410
6273
3246
5435
1.6K7
9039
6596
7366
4896
1.3K2
1.3K4
1.5K4
2258
2196
4847
1.2K4
1.4K10
1.6K5
1.4K6
1.1K4
4068
4544
5045
1.4K3
9717
1.5K7
1.3K11
1K4
2568
7666
1.1K11
1K7
1.6K7
1.2K4
1.6K10
1.4K7
70110
1.3K10
1.5K17
1.3K6
1.7K10
1.6K10
1.2K14
1.6K11
1.3K9
1.5K9
1.5K17
1.5K12
1.2K10
1.8K6
1.4K6
1.1K11
75111
6647
1.6K11
1.6K12
1.3K9
1.7K12
1.8K13
2K14
1.4K14
1.2K15
1.6K13
1.6K17
34617
61416
1.5K13
1.8K11
1.3K16
1.5K14
1.4K18
1K16
1.9K19
1.4K23
2.2K28
1.7K15
1.8K22
75413
2.2K19
2.4K12
1.4K15
2.1K14
2.6K27
2.3K27
2.4K33
1.8K36
2.2K21
2.1K32
1.3K13
1.5K15
2.5K15
2.5K27
2.3K18
2.3K18
2.3K19
2.3K13
2.2K18
1.7K19
2.4K38
2.3K48
2.5K38
2.5K32
2.5K42
2.6K38
2.7K73
2.4K42
2.4K70
2.7K88
2.7K61
2.8K56
3K74
2.4K76
2.4K73
2.6K82
2.4K111
2.6K127
2.5K125
1.1K135
3.1K107
3.7K100
3.8K110
2.7K112
3.6K83
5.5K92

Truyện liên quan