Ảnh Đế Cầu Sủng

Ảnh Đế Cầu Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/06/2018
Tổng lượt xem: 12
Thể loại:

Xuyên không qua rồi xuyên không lại, mọi vật thay đổi chỉ có có ngươi vẫn cố chấp không thay đổi. Thiếu nữ hiện đại vô tình xuyên không đến cổ đại, vô tình lại “rơi xuống” giường vương gia…

Vương gia cổ đại lại xuyên không đến hiện đại, trở thành đại minh tinh, nhưng mục đích của anh ta là…