Ảnh Hậu Cũng Không Bằng Niệm Thanh Hoa

Ảnh Hậu Cũng Không Bằng Niệm Thanh Hoa

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 25/12/2020
Tổng lượt xem: 13.7K
Thể loại:

Ảnh Hậu Kim Hổ Đông Phương Phi Phi, nhân xưng mỹ nữ ăn hại thu gom tra nam cặn bã — vậy mà lại trọng sinh trở về năm 17 tuổi, hơn nữa bắt buộc phải thi đậu Thanh Hoa, mới có thể tránh được vận mệnh bị hại chết. Đông Phương Phi Phi gào thét: Tha mạng a! Tôi mù chữ, vậy mà anh lại muốn tôi thi Thanh Hoa?!

Nhóm dịch: Mi2Manga.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:56 11/05/2021.
Chương
2132
641
1201
1021
1013
843
813
642
643
21
31
33
33
76
1323
1903
1704
1944
74
2775
3053
2704
774
293
453
565
323
95
623
214
894
504
1093
534
1733
1645
1175
1884
497
135
2564
1186
633
915
764
1236
123
987
693
724
934
95
2863
304
1925
654
1544
904
1154
283
2553
204
3004
2474
4005
4535
1823
4042
1145
3853
4334
3812
5012
5522
6042
5502
6582
6144
8194