Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đông Mạn Xã
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 03/01/2021
Tổng lượt xem: 99.9K
Thể loại:

Đặc công Thủy Vân Thiên ngoài ý muốn xuyên qua một thế giới khác, biết bản thân không chỉ biến thành Thánh nữ Thủy Vân Động, mà còn trong thân thể tiểu Loli trong ba năm? Chỉ có tiến cung mới tìm được đường sống? Chịu thôi, chỉ có thể gả cho tên Thái tử “Lão nam nhân” kia!

Bắc Minh Uyên: Giỏi lắm, ngươi dám nói ta già! Xem ta thu thập ngươi thế nào!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:20 27/03/2022.
Chương
76925
76014
57212
20016
2479
29410
5226
5048
4077
3848
70811
43012
59018
65711
49113
70116
66216
63718
86817
59414
82923
43114
53614
1.2K26
88220
53021
63417
74520
70616
1.6K21
85819
90521
1.3K23
77415
97014
71710
77915
78113
68813
66713
96514
1.1K11
45417
79011
1K18
1.2K13
1.1K11
1.1K16
98212
1.1K19
81720
1.2K20
45227
96416
78212
1.1K9
85714
70618
99614
7559
8348
8927
1.1K10
1.1K8
87611
87010
1.6K8
1K9
6089
69911
7157
1.1K9
8478
76512
8149
1K19
95311
1K16
78913
48112
38513
40515
99814
78712
7599
52413
67516
1K16
74326
55712
76617
33616
49412
76814
73114
49022
69022
79516
86817
75515
73215
53422
89214
60914
64017
64319
46621
1.1K19
89025
1.1K24
1.4K29
1.2K34
69728
92326
89622
1.1K26
1.2K25
1.5K26
1.6K21
2.3K31
60639