Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Ô Lí Sửu Sửu
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/08/2021
Tổng lượt xem: 159.1K
Thể loại:

Diệp Thất Thất xuyên không, lại trở thành con gái 5 tuổi rưỡi không được yêu thích của bạo quân, vì để sinh tồn, cô ta cố gắng hết sức để tránh xa bạo quân, nhưng số phận đẩy đưa cho cô ấy đến gần bên cạnh bạo quên, không cẩn thận trở thành đứa con gái được sủng ái của bạo quân? Nhưng đó chính là sự mở màn cho trận chiến trong cung điện, sự tranh giành của kế vị từ từ bắt đầu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:25 01/12/2023.
Chương
12
56
38
36
721
731
681
1081
661
491
621
583
504
582
932
633
706
785
921
832
804
892
923
1362
992
993
872
1072
992
1532
1172
1491
1935
1182
1426
2192
1894
1623
2296
2796
2375
1625
2908
1904
1603
1214
866
1183
2359
2127
2077
1848
2829
35711
1246
23911
30612
3597
28311
21311
2434
2905
25110
44212
5246
4935
3775
4956
1555
1846
3056
4725
3864
2936
3847
4868
5177
4333
4005
5039
12214
3125
6094
5154
31712
52314
4517
47911
6008
4078
53911
28711
42411
5707
71310
4567
3859
4468
35610
4696
4269
3318
5109
4458
46510
7036
6539
3178
3788
48910
6228
58910
84310
58210
6648
7669
67511
91810
75212
5708
1K12
80413
1.2K11
1.5K14
1K19
1.1K11
98816
9288
1.1K13
98812
1K17
1.2K11
1.4K14
1.3K14
1.5K12
1.2K10
1K11
68011
1.5K12
1.7K11
1.4K16
1.1K8
1.6K15
1.5K13
1.7K15
1.8K16
1.6K10
81221
1.8K10
13620
1.4K
1.8K9
1.3K10
1K15
1.7K10
1.5K20
1.8K14
1.6K27
1.5K19
1K16
1.5K17
1.5K16
1.5K14
1.8K13
1.5K13
1.8K10
1.9K11
1.6K8
1.6K9
1.6K20
2.1K11
1.3K10
1.1K11
2.1K8
1.7K11
9147
1.8K9
82910
2.3K13
1.6K9
2.5K12
2.2K10
1.7K10
2.3K13
2.2K6
2.4K7
2.2K14
1.7K10
1.4K10
2K9
2K9
2.3K6
2K6
2.1K9
1K9
1K10
8428
1.1K12
2.8K17