Chị Ơi, Đưa Em Đi Với

Chị Ơi, Đưa Em Đi Với

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 有欧气工厂
Nhóm dịch: Snow Panda
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 1.2K
Thể loại:

Xin chào, đất nước phân phối bạn trai, mời chị ký nhận! Trong một thời đại mới, một app có tên là “noãn sanh” đã trở thành một thứ thiết yếu phải có trong đời sống giải trí, nhưng nếu 30 tuổi chấm điểm yêu đương không đạt, thì sẽ bị ép đem đi phân phối hôn nhân. Chị gái có tiền có sắc Từ An Nặc, là một người ngốc si tình, muốn tiết kiệm một số tiền phạt lớn, để thoát khỏi kỳ kiểm tra yêu đương giành lại sự tự do cuộc sống. Sau khi lại một lần nữa trượt kỳ kiểm tra yêu đương khác, cô ấy được phân phối cho một đối tượng yêu đương cuối cùng, đối phương là một người nổi tiếng Đại Thần Helios?

Danh sách chương