Chỉ Phu Vi Thê

Chỉ Phu Vi Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/02/2018
Tổng lượt xem: 2.2K
Thể loại:

Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng lại đi giả nữ. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Về đoạn sau, chờ đọc sẽ rõ ấy mà…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:20 10/08/2019.
Chương
611
10
11
271
28
25
27
341
431
26
29
33
13
18
18
18
93
51
56
22
42
40
192
37
45
29
232
9
433
332
28
30
23
45
182
18
41
331
9
15
22
462
16
131
29
35
16
461
48
30
34
331
54
19
39
68
74
89
781
66
892
60
943
512

Truyện liên quan