Chỉ Phu Vi Thê

Chỉ Phu Vi Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/02/2018
Tổng lượt xem: 2.4K
Thể loại:

Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng lại đi giả nữ. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Về đoạn sau, chờ đọc sẽ rõ ấy mà…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:20 10/08/2019.
Chương
651
12
13
291
30
29
30
381
471
28
32
36
14
21
20
18
103
57
62
24
46
44
202
39
49
32
252
9
473
362
30
32
25
50
202
19
44
371
9
15
23
492
17
141
32
39
19
501
52
32
37
361
57
19
43
72
78
94
821
70
942
65
993
512

Truyện liên quan