Công Tử Nhà Ta Là Một Thượng Tiên

Công Tử Nhà Ta Là Một Thượng Tiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Tôi Yêu Phải Một Vị Thượng Tiên
Tác giả: Sáp Điện Động Mạn (插电动漫)
Nhóm dịch: Tiêu Nhạn Team
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 183
Thể loại:

tên thay thế: công tử nhà ta là một thượng tiên 2 tôi yêu phải một vị thượng tiên, nhất biệt tam niên, tiêp tục tiền duyên,….