Cực Phẩm Chiến Binh Tại Đô Thị

Cực Phẩm Chiến Binh Tại Đô Thị

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: HamTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2019
Tổng lượt xem: 103
Thể loại:

Đang cập nhật…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:42 08/05/2020.
Chương
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
2
0
0
1
0
1
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
1
3
3
0
2
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
1
2
0
0
0
0
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
0
0
1
0
1
2
4
1
2
1
2
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
2
0
1
1
0
1
0
1
1
0
4
2

Truyện liên quan