Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ma Vương Lão Công Khiếm Điều Giáo
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: Tuyệt Ái Lạc Thành Lạc Thiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/06/2017
Tổng lượt xem: 27
Thể loại:

Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:53 24/07/2019.
Chương
31
01
01
11
01
01
01
01
01
01
01
01
01
21
01
01
01
01
01
11
01
11
01
11
01
01
01
01
01
01
01
11
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
41
02
01
11
02
01
02
01
01
01
01
01
11
01
01
01
01
01
01
11
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
11
01
01
01
02
11
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
22
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
11
01
01
01
11
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
11
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
04
23

Truyện liên quan