Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhất Khúc Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2019
Tổng lượt xem: 1.9K
Thể loại:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:03 02/09/2021.
Chương
89
23
25
76
22
27
18
22
24
17
15
23
8
0
1
0
0
01
02
12
12
0
22
0
21
01
08
04
017
017
018
112
521
2319
1816
1922
1320
1922
1315
2014
1613
1816
217
216
68
124
147
113
214
203
283
212
254
192
423
202
174
403
357
529
204
237
196
266
394
372
333
43
163
573
845
904
1263
1078
1614
1379