Im Miệng Cho Ta!

Im Miệng Cho Ta!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Shut Up!
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/07/2019
Tổng lượt xem: 40
Thể loại:

Cùng tác giả với Tô Tịch Kỳ Quái, nam chính khá độc mồm!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:05 18/06/2020.
Chương
310
13
11
32
0
01
17
03
05
17
015
06
04
03
03
03
04
14
05
08
05
03
03
05
03
04
02
04
04
16
14
17
03
04
01
13
02
03
03
03
15
15
05
05
05
03
05
05
15
43
03
02
01
1
02
1
2
02
11
12
02
13
22
15
12
25
57