Ma Tạp Tiên Tông

Ma Tạp Tiên Tông

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: 20/12/2014
Tổng lượt xem: 202
Thể loại:

Đây là một thế giới hòa nhã tràn đầy pháp thuật, thần thú, cùng những người điều khiển thần thú. Tuy nhiên…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:17 01/06/2017.
Chương
52
32
22
12
12
12
22
22
12
02
02
02
12
12
02
02
02
02
02
32
22
02
12
22
32
12
22
32
32
22
42
32
22
12
22
02
32
22
12
12
22
02
02
32
22
02
02
02
12
02
02
02
02
12
22
32
42
22
02
32
12
22
22
12
02
12
02
02
02
02
02
02
22
02
22
12
22
02
02
02
32
12
22
12
22
12
12
42
02
12
02
32
12
12
02
22
02
12
02
32
22
02
02
12
12
02
12
02
42
52
12
12
22
12
12
32
12
2251
02
32
22
02
12
22
12
42
22
22
12
62
22
32
22
42
42
42
32
52

Truyện liên quan