Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyệt Văn Manhua
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/06/2021
Tổng lượt xem: 21.9K
Thể loại:

Sa cơ thất thế, bị gia tộc xóa tên, chịu mọi ức hiếp! Lại không ngờ phượng hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh! Một khi thức tỉnh, chấn động đất trời! Khi đứng trên đỉnh cao nhất, được mọi người kính ngưỡng, mới biết… “hắn”, lại là con gái!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:32 16/02/2022.
Chương
2456
2787
2745
2625
2616
1109
2568
2273
2014
3307
3385
3285
2927
3004
1506
736
2568
1646
2124
2747
1966
24810
3194
3645
3516
3274
2405
3074
3214
4984
3504
1965
3106
1775
1415
2495
2638
3298
2858
2456
2557
3517
3135
1695
2745
1135
3544
2033
41010
3538
4366
3196
4216
3877
2205
3528
3959
4367
3287
15710
4086
5598
4618
6176
3166
2984
5896
5789
52910
79914

Truyện liên quan