Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 729
Thể loại:

Lăng Tiêu tính cách ngay thẳng, nhanh nhẹn bất ngờ xuyên không về thế giới tu tiên, trở thành Cửu Dương Chi Thể Lâm Tiếu Tiếu. Cửu Dương Chi Thể là thiên sinh của LƯ( Lô) Đỉnh Chi Thể, Lâm Tiếu Tiếu tư cách là Đại Năng Thượng Quan Lục của Lư Đỉnh, vào lúc chuẩn bị thị tẩm tiền tịch thì bị Lư Đỉnh khác hại chết…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 03:17 21/10/2020.
Chương
15
7
12
101
10
11
11
6
7
9
9
8
6
6
7
6
6
8
7
8
6
5
8
5
8
9
8
4
7
6
8
8
6
4
4
41
2
7
7
3
9
3
4
6
8
7
33
31
31
81
71
81
81
101
81
122
102
121
171
141
131
141
141
203
201
251
231
131
292
231
241
19
20
1
0
191
13
12
21