Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/07/2019
Tổng lượt xem: 6.4K
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:34 23/05/2020.
Chương
13023
15522
13613
12214
7923
12412
10313
13212
8410
8517
11019
10312
8613
13023
10517
14122
12023
5621
12321
14517
15530
14917
16933
13633
14035
12116
12116
8013
8520
2918
2920
12221
16517
9019
11522
13619
11219
14916
14622
14316
11616
6120
13316
10514
9914
5113
2215
3221
3913
8511
21512
8312
8612
6714
3212
19312
11810
9311
16014