Phế Vật Nghịch Tập Triệu Hoán Sư

Phế Vật Nghịch Tập Triệu Hoán Sư

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/07/2019
Tổng lượt xem: 8
Thể loại:

Cô ấy vì bảo vệ đồng đội mà hi sinh. Nhưng đâu ngờ lại bị trọng sinh vào thân thể của một người đã chết, cô ấy sẽ trả thù những người đã làm hại thân thể này!

Dịch: Team Cao Tuổi.