Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Quý Vô Vân, Hoàng Phiền Phiền
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 04/05/2021
Tổng lượt xem: 65.1K
Thể loại:

CP dục vọng, khí tràng A vung khắp nơi! Đại tướng quân nữ giả nam trang bắt tù binh vương gia mỹ nam của tử địch? tục ngữ bảo kẻ sĩ thà chết không chịu nhục, nhưng nàng cứ thích đi ngược lại lối cũ đấy! đem luôn vương gia mỹ nam thu vào hậu cung làm nhục?! tướng quân cải trang thành nam bất lực vớ phải nam sủng vương gia mặt lạnh phúc hắc! hai người gặp nhau, đây là cục diện không thấy thẹn không biết xấu hổ, thật chẳng còn mặt mũi nhìn mà! (*/ω\*)

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:56 19/05/2022.
Chương
1.1K15
7266
8556
8457
8626
9525
9836
9337
9629
95211
1K9
9868
93012
9047
66411
8663
9669
7096
1K7
83810
9156
7227
5867
7396
9013
1.1K3
7856
1K4
1.1K4
1K3
1K3
1K3
1.3K2
1.2K2
1.3K2
1.5K5
1.4K4
1.4K1
1.4K7
1.4K5
1.4K6
1.4K8
1.4K6
1.7K6
1.8K12
1.6K9
1.7K11
1.8K14
1.7K10
1.6K10
1.7K12
1.5K12
1.2K10
1.3K17
2K23