Sau Khi Trọng Sinh Ta Gả Cho Đại Lão Tàn Tật

Sau Khi Trọng Sinh Ta Gả Cho Đại Lão Tàn Tật

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 25/04/2023
Tổng lượt xem: 5
Thể loại:

Nguyễn hàn tinh sau khi chết mới biết được, nàng chỗ thế giới, chỉ là một bản lấy nàng cùng cha khác mẹ muội muội làm nhân vật chính ngọt sủng văn. Mà nàng, chẳng qua là lấy sắc rải rác vài câu phổ thông pháo hôi, chết đến vô thanh vô tức. Sống lại về 19 tuổi, đối tình thương của cha khao khát tất cả đều tán đi, đã từng tranh cường háo thắng nàng triệt để Phật hệ. Thay gả? Đưa tiền liền không có vấn đề. Trượng phu là tàn tật có tâm lý vấn đề? Làm cái hào môn cá ướp muối rộng quá nó không thơm sao? Cả đời này, nàng không nghĩ lại đi mưu đoạt thứ không thuộc về mình, chỉ muốn an an ổn ổn…