Solo Đi Vương Gia

Solo Đi Vương Gia

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/08/2018
Tổng lượt xem: 1K
Thể loại:

“Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, 200 lượng bạn không mua được lừa đảo, 200 lượng mua không được tổn thất. Chỉ cần 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây”.

Cái gì! vương phi đang đấu giá đêm đầu tiên của vương gia? Giá khởi điểm 200 lượng, bất kỳ ai đều có thể đấu giá?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:56 06/07/2021.
Chương
6
11
7
0
1
21
3
14
2
14
9
9
61
1
3
0
8
0
1
0
3
8
1
2
2
4
7
14
2
3
3
1
1
2
2
7
2
0
0
0
15
3
1
0
3
0
1
3
3
2
16
3
0
2
2
2
3
1
0
7
23
2
0
1
1
8
13
16
7
15
26
15
3
14
4
0
7
3
14
3
3
5
9
4
11
22
101
20
2
2
22
10
25
9
5
7
211
18
12
5
7
12
1
3
10
0
0
19
14
7
8
7
12
3
2
1
25
12
24
39
10
19
20
19
3
11
6
8
2
31
40
66