Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cực Mạn Văn Hóa
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/01/2020
Tổng lượt xem: 15.8K
Thể loại:

Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:25 20/07/2021.
Chương
2411
1642
662
782
60
233
383
553
852
52
38
774
667
404
793
692
736
574
625
755
795
793
884
532
657
1044
1195
834
1074
794
9214
996
829
1235
986
1078
1119
1266
1097
1005
786
826
735
926
7711
14211
13411
9212
1027
857
905
8511
11110
15429
14918
11310
11413
12311
14610
13410
9838
11820
8217
15039
14128
13623
14922
16720
6118
15420
15618
17114
15936
16141
16235
16933
17340
13131
12458
15154
17771
14481
13358
18355
14667
19359
21275
22178
113130
7282
18563
189161
16083
20092
18054
23442
17645
9465
12166
16368
159101
21975
20971
22883
21288
21082
19368
21242
16770
10460
22268
20055
22151
16540
14439
25533
21856
11255
13851
13444
29551
15264

Truyện liên quan