Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/04/2019
Tổng lượt xem: 644
Thể loại:

Tuyết sơn xích thố tinh (thỏ đỏ thành tinh ở Tuyết Sơn) – Hồ Mị vì ham chơi nên đến phàm trần, xông vào cung điện và trúng tiếng sét ái tình với hoàng đế Long Huyên. Thế là Hồ Mị quyết tân hoá thân thành người đến phàm gian, bắt đầu hành trình theo đuổi tình yêu. Nhưng không ngờ, hình dạng người của Hồ Mị lại giống hệt vương phi bỏ trốn của Cảnh Vương, bị tưởng nhầm là Cảnh vương phi, Hồ Mị bị bắt về vương phủ. Tên vương gia thô lô lỗ này còn hạn chế hết tự do của Hồ Mị, nhân danh tình yêu giam cầm, khiến Hồ Mị vô cùng đau khổ.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:11 01/12/2019.
Chương
181
61
4
6
41
2
7
31
7
4
7
4
61
3
3
3
23
32
4
52
5
71
14
32
3
42
5
22
4
31
41
3
2
3
31
42
101
41
31
31
32
51
32
21
31
72
31
31
71
81
31
41
91
81
42
32
31
101
81
71
51
41
101
41
31
21
71
91
41
31
31
31
72
61
71
51
21
11
21
41
31
11
31
71
91
91
32
71
31
01
11
21
31
21
101
11
91
161
71
141
51
61
31
51
41
191
111
51
71
51
61
111
11
82
42
152
242
116

Truyện liên quan