Thượng nghiêu

Thượng nghiêu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tinh Huyền Ngọc Lý ( 星悬玉李)
Nhóm dịch: Snow Panda
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 109
Thể loại:

Virut sinh học biệt hiệu là ” Chư Thần Hoàng Hôn” tiến hóa lây nhiễm cho nhân loại thành 6 giới tính ABO, sau khi phân hóa có xác suất đạt được siêu năng lực.