Tôi mỗi tuần ngẫu nhiên nhận được một công việc mới

Tôi mỗi tuần ngẫu nhiên nhận được một công việc mới

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyệt Văn Mạn Hoạ
Nhóm dịch: Black Cat
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/03/2022
Tổng lượt xem: 36
Thể loại:

Lâm Dật ở bị công ty xa thải sau, âm kém dương sai được đến toàn bộ chức nghiệp thể nghiệm hệ thống, lâm dật dựa vào hệ thống cho đích đủ loại chức nghiệp an dày thường cho từng bước một thành tựu chính mình địch dã tâm cũng phú hào con đường của, trở thành xưng bá toàn cầu đích chung cực toàn năng đại lão.