Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/07/2019
Tổng lượt xem: 229
Thể loại:

Đường đường là một vương gia dưới một người trên vạn người mà lại thua một nha đầu. Hứ! Mau đem tất cả quyển sách của toàn bộ kinh thành đến đây, bổn vương không tin không có đủ 365 tư thế, nha đầu này sẽ quỳ phục dưới chân bổn vương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:02 02/04/2020.
Chương
43
11
0
01
11
11
07
02
02
02
02
04
03
0
04
04
33
04
04
02
03
02
01
04
03
04
14
04
03
02
02
11
12
14
04
04
02
04
24
02
01
12
04
02
01
0
02
0
01
03
01
12
2
03
03
03
04
21
02
02
13
03
12
74
15
54
64
53
42
14
05
04
34
76
23
72
15
11
43
72
44
66
45
88
74
46
34
76
65
710
68
55
212
68
86
314
39
217
86
59
85
139
1911